Nasze produkty

ANDCOM PPM

DODATKOWE MATERIAŁY

ANDCOM PPM

System do zarządzania projektami.

Rosnące wymagania klientów w zakresie jakości przy jednoczesnym skróceniu terminów realizacji wymuszają na przedsiębiorstwach produkcyjnych podejmowanie działań inwestycyjnych związanych ze stałą modernizacją linii produkcyjnych, a także podejmowaniem działań badawczo rozwojowych w celu opracowania nowych produktów/usług lub usprawnienia już istniejących.
W celu optymalizacji prac przedsiębiorstwa branży produkcyjnej stosują bardzo popularne ostatnimi czasy podejście projektowe. Podejście projektowe polega na powoływaniu niezależnych struktur organizacyjnych w celu realizacji określonych przedsięwzięć nazywanych „projektami”. Projekty posiadają swój określony budżet, harmonogram oraz zakres i są inicjowane w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów (często nazywanych produktami projektowymi). Typowymi dla branży produkcyjnej projektami w obszarze inwestycyjnym oraz badawczo-rozwojowym mogą być:
 • Przygotowanie produktu zgodnie z specyficznymi wymaganiami klienta,
 • budowa nowej instalacji produkcyjnej,
 • modernizacja instalacji już istniejącej,
 • opracowanie nowej technologii.
Zastosowanie podejścia projektowego wpływa przede wszystkim na optymalizację działań operacyjnych i większą kontrolę kosztów przedsięwzięć.

W obecnej chwili z uwagi na szerokie stosowanie podejścia projektowego w branży produkcyjnej, coraz większą popularnością cieszą się systemy klasy PPM (Project Portfolio Management). Przedsiębiorstwa poszukują oprogramowania, które zapewni spójną, jednolitą, a przede wszystkim rzetelną informację dotyczącą wszystkich realizowanych działań projektowych. Platforma ANDCOM PPM jest polską odpowiedzią na wskazane potrzeby biznesowe. Wykorzystanie platformy ANDCOM PPM w realizacji projektów znacząco wpłynie na:
 • zwiększenie efektywności planowania projektów,
 • poprawę efektywności monitorowania postępów prac projektowych,
 • większą kontrolę kosztów realizacji projektów,
 • zwiększenie efektywności pracy zespołów projektowych,
 • usprawnienie procesu zarządzania dostawcami,
 • poprawę skuteczności zarządzania ryzykiem,
 • zwiększenie efektywności zarządzania wiedzą w organizacji.
ZOBACZ INNE ROZWIAZANIA
Produkty Technic Solution
Zgrzewanie i spawanie za pomocą ultradźwięków
System do zarządzania zakładami narzędziowymi.
ZOBACZ WSZYSTKIE PRODUKTY
Linked In youtube