PLANTOOL FAQ

Czy można planować pracę w narzędziowni?
Oczywiście że TAK! Za pomocą PlanTool można uwzględnić zlecenia i oferty w planowaniu jeszcze przed rozpoczęciem konstrukcji, ponieważ system nie potrzebuje do planowania informacji z listy części. W razie potrzeby można uzupełnić planowanie ramowe zlecenia wpisując bardziej szczegółowe dane. System posiada funkcje planowania dużych zleceń produkcyjnych takich jak: kompleksowe formy i narzędzia lub bardziej pracochłonne regeneracje jak i drobne zlecenia produkcyjne.
  
Czy system PlanTool nadaje się do małych czy raczej dużych zakładów (działów) narzędziowych?
Klientami pro-PlanTool są zarówno samodzielne zakłady narzędziowe jak i działy narzędziowe w dużych zakładach produkcyjnych od 7 do 400 zatrudnionych.
    
Czy po wprowadzeniu systemu PlanTool będę mógł planować pracę w swoim zakładzie tak samo elastycznie jak dotychczas?
Model procesowy  PlanTool został stworzony w praktyce. Nasze motto to „od narzędziowca – dla narzędziowca”. Procesy takie jak „małe, szybkie zmiany” „proszę rozpocząć pracę nad zleceniem – dokumenty do zlecenia zostaną później przygotowane” lub „ kolizje narzędzi” są załatwiane w szybki i wydajny sposób. Pracownicy są w stanie rejestrować swoje czasy obróbki zlecenia bez stworzonych poprzednio w dziale technologicznym planów pracy.  
          
Zarządzam narzędziownią. W jaki sposób może mi pomóc system PlanTool?
Nasi klienci stosują dwie różne metody, które są przygotowane w systemie  PlanTool
Center-model: Dział narzędziownia używa PlanTool jak „firma w firmie”. W systemie do zleceń nadawane są miejsca powstawania kosztów (np. do projektów inwestycyjnych). Po zakończeniu miesiąca dział kontrolingu otrzymuje w elektronicznej formie wszystkie dane potrzebne do oceny zleceń, kosztów itd.
Czyste planowanie: PlanTool przejmuje zlecenia z nadrzędnego systemu. Potem użytkownik może wykorzystać wszystkie funkcje systemu PlanTool, cała reszta jak w powyższym modelu.     
         
Czym różni się system PlanTool od innych systemów ERP?
Większość dostępnych na rynku systemów ERP została stworzona do zarządzania produkcją seryjną. W tych systemach należy stworzyć i pielęgnować artykuły, listy części, plany pracy itd. Jest to bardzo żmudny proces który nie jest dopasowany do  wymogów codziennej pracy w narzędziowni." PlanTool jest w stanie bez szczegółowych wpisów i pielęgnacji danych bardzo dokładnie pokazać czy dzięki działaniom takim jak: nadgodziny, zlecenie pracy w kooperacji jesteśmy w stanie dostarczyć zlecone narzędzia w obiecanym terminie dostawy.
            
Jak tworzyć i pielęgnować pilne zlecenia lub zlecenia zmian w  PlanTool?
W przeciągu kilku minut użytkownik jest w stanie w PlanTool stworzyć jedno lub w razie potrzeb wiele scenariuszy i planów postępowania ze zleceniami. Na bazie tych informacji istnieje możliwość konstruktywnej rozmowy z współpracownikami lub zarządzającymi. PlanTool uwidacznia jaki wpływ mają priorytetowe zlecenia na inne zlecenia znajdujące się w fazie obróbki. Dzięki temu decyzje dotyczące nadgodzin lub zlecenia obróbki w kooperacji są o wiele bardziej akceptowalne.
Za pomocą  PlanTool można uwzględniać wszystkie zlecenia w planowaniu już na etapie oferty lub konstrukcji
  
Czy mam możliwość bardzo szczegółowego wglądu w koszty zlecenia?
System  PlanTool pozwala na szybką kontrolę wszystkich koszów zlecenia  bez zatrudniania w tym celu dodatkowego personelu.  

Jak system PlanTool ewidencjonuje bieżące dane?
W systemie  PlanTool istnieje oprogramowanie służące do ewidencji czasów „PlanZeit". Za pomocą PlanZeit istnieje możliwość ewidencjonowania bieżących danych manualnie lub za pomocą skanera kodów kreskowych. Dane mogą być wpisywane do zlecenia bez potrzeby tworzenia  w biurze planów pracy lub listy części

Czy istnieje możliwość testowania PlanTool ?
Oferujemy specjalne szkolenia dotyczące dotrzymywania terminów i planowania mocy przerobowych w narzędziowniach. Szkolenie trwa zazwyczaj dwa dni. Podczas szkolenia pokazujemy na podstawie zleceń klienta, jak najbardziej efektywnie zarządzać narzędziownią za pomocą PlanTool. Po szkoleniu każdy klient ma możliwość testowania systemu PlanTool przez okres 6 tygodni.

Jakie są wymagania systemowe dla PlanTool?
Standardowe komputery z Windows XP, Vista Windows 7 lub Windows 8 (x86, x64) są wystarczające.
Linked In youtube
t.PATH_GFX}yt.jpg" alt="youtube">